Harmonogram głównych działań w projekcie PDF Drukuj Email

Rok szkolny 2011/2012

miesiąc

Główne działania

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

rekrutacja szkół do projektu

X

Xrekrutacja uczniów do projektuX

X

organizacja konferencji inaugurującej projekt


X

realizacja warsztatów stacjonarnych dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi ICT w nauczaniu


X

X

X

realizacja zajęć e-learningowych dla nauczycieli


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


zatrudnienie szkolnych liderów ICT

XXXXXXXXXX
opracowanie autorskich scenariuszy zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieliXrealizacja na terenie szkół warsztatów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu kształcenia modułowegoXXX

recenzowanie scenariuszy zajęć nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi ICT w nauczaniu oraz scenariuszy zajęć w formie modułowejXX


zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia
X

X

X

X

X

X

Xopracowanie planów upowszechniania i rozwoju ICT w szkołach

X

X

X


zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, oprogramowania, podręczników e-book i innych materiałów do zajęć

X

X

X

X

X

X

X

X

realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
X

X

X

X

X

X

Xrealizacja przez uczniów staży i praktyk zagranicznych


XXXX

organizacja 2 konferencji dla uczniów "Planowanie kariery zawodowej"
X

X
organizacja konkursu uczniowskiego "Mam wizję - mam plan"


XXX


organizacja wyjazdu studyjnego "System kształcenia zawodowego w Niemczech" dla dyrektorów, kierowników praktyk i nauczycieliX


organizacja wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi nowych technologii CeBIT Hannover 2012Xorganizacja konferencji promującej nowe technologie w edukacji


X
organizacja happeningu podsumowującej projekt i promującego innowacyjne szkołyX