PDF Drukuj Email

Rok szkolny 2011/2012

miesic

Gwne dziaania

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

rekrutacja szk do projektu

X

Xrekrutacja uczniw do projektuX

X

organizacja konferencji inaugurujcej projekt


X

realizacja warsztatw stacjonarnych dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzdzi ICT w nauczaniu


X

X

X

realizacja zaj e-learningowych dla nauczycieli


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


zatrudnienie szkolnych liderw ICT

XXXXXXXXXX
opracowanie autorskich scenariuszy zaj pozalekcyjnych przez nauczycieliXrealizacja na terenie szk warsztatw dla nauczycieli przedmiotw zawodowych z zakresu ksztacenia moduowegoXXX

recenzowanie scenariuszy zaj nauczycieli z zakresu wykorzystania narzdzi ICT w nauczaniu oraz scenariuszy zaj w formie moduowejXX


zatrudnienie nauczycieli prowadzcych zajcia
X

X

X

X

X

X

Xopracowanie planw upowszechniania i rozwoju ICT w szkoach

X

X

X


zakup sprztu, pomocy dydaktycznych, oprogramowania, podrcznikw e-book i innych materiaw do zaj

X

X

X

X

X

X

X

X

realizacja dodatkowych zaj pozalekcyjnych dla uczniw
X

X

X

X

X

X

Xrealizacja przez uczniw stay i praktyk zagranicznych


XXXX

organizacja 2 konferencji dla uczniw "Planowanie kariery zawodowej"
X

X
organizacja konkursu uczniowskiego "Mam wizj - mam plan"


XXX


organizacja wyjazdu studyjnego "System ksztacenia zawodowego w Niemczech" dla dyrektorw, kierownikw praktyk i nauczycieliX


organizacja wyjazdu dla uczniw i nauczycieli na targi nowych technologii CeBIT Hannover 2012Xorganizacja konferencji promujcej nowe technologie w edukacji


X
organizacja happeningu podsumowujcej projekt i promujcego innowacyjne szkoyX