O projekcie PDF Drukuj Email

   Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. ?Innowacyjna szkoa zawodowa III? jest dofinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet IX ?Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach?, Dziaanie 9.2 ?Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego?.

   Gwnym celem projektu jest podniesienie atrakcyjnoci i jakoci procesu ksztacenia w szkoach prowadzcych ksztacenie zawodowe. Projekt opiera si na dowiadczeniach naszego Orodka we wprowadzaniu do szk innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Bdzie on wspiera programy rozwojowe szk, ukierunkowane na wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw oraz podnoszenie jakoci procesu ksztacenia z wykorzystaniem narzdzi ICT. W szczeglnoci obejmuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zaj dodatkowych dla uczniw, ukierunkowanych na rozwj kompetencji kluczowych w zakresie ICT, opracowanie projektw midzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzdzi ICT.  Zostan w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Nauczyciele poprowadz zajcia dodatkowe dla minimum 1000 uczniw w formie ksztacenia moduowego.
   Projekt zakada udzia uczniw, dyrektorw i nauczycieli 20 szk ksztaccych zawodowo z terenu wojewdztwa opolskiego.

Z kadej szkoy zostanie przeszkolonych 5 nauczycieli oraz 1 szkolny lider ICT (dyrektor lub wicedyrektor). Kady z nauczycieli wemie udzia w 30 godz. zajciach stacjonarnych i 40 godz. e-learningowych wedug nastpujcych moduw:

  • "Wykorzystanie nowoczesnych narzdzi ICT w nauczaniu" 20 godz. - prowadzone przez specjalistw z WODIiP Opole
  • "Ksztacenie z wykorzystaniem formy WEBQUEST" 10 godz. - prowadzone przez specjalistw z WODIiP Opole

Nauczyciele przeprowadz 20 godzinne zajcia pozalekcyjne w szkole wedug wasnego scenariusza wypracowanego podczas warsztatw metodycznych (cztery grupy po minimum 10 uczniw). Oznacza to 2400 dodatkowych godzin dydaktycznych w szkoach finansowanych z budetu Projektu.

W kadej z 20 szk eksperci ds. ksztacenia moduowego przeprowadz 4 godz. warsztaty dla nauczycieli przedmiotw zawodowych, ktrych efektem bd opracowane przez nauczycieli i zrecenzowane przez specjalistw scenariusze zaj w formie ksztacenia moduowego.

Dla minimum 100 uczniw zorganizowane zostan 4 tygodniowe stae i praktyki zagraniczne w nowoczesnych firmach na terenie Niemiec.

Dla uczniw zostanie zorganizowany konkurs "Mam wizj - mam plan", w ktrym uczniowie tworzc 3 osobowe zespoy bd zakada wirtualne firmy. Na specjalnie przygotowanej w tym celu platformie dydaktycznej firmy bd si reklamoway oraz przedstawiay swoje business plany. Stworzony zostanie ranking firm z moliwoci gosowania przez internautw, a w cisym finale jury skadajce si z opolskich przedsibiorcw wyoni zwycizc.

Na zajcia z uczniami zostan zakupione tablice interaktywne lub zestawy Testico (do wyboru), podrczniki i poradniki w wersji ksikowej lub elektronicznej, oprogramowanie wedug ukierunkowania branowego szkoy, pomoce dydaktyczne, a take materiay biurowe. Szkoy bd mogy rwnie wypoycza zestaw Testico + netbook, tablic interaktywn + netbook oraz 4 zestawy klockw Lego Minstorms.

Dyrektorzy szk uczestniczcych w projekcie bdzie dziaa "Klub Dyrektora Szkoy Zawodowej", w ramach ktrego organizowane bd: wyjazd studyjny, konferencje i spotkania z zaproszonymi specjalistami. Tematyka spotka podyktowana bdzie potrzebami dyrektorw nalecych do klubu.

Dla nauczycieli i dyrektorw zorganizowana bdzie konferencja promujce nowe technologie w edukacji, a dla ponad 400 uczniw 2 ekskluzywne konferencje "Planowanie kariery zawodowej" prowadzone przez wybitn specjalistk z Uniwersytetu lskiego.

Grupa 40 najaktywniejszych uczniw wraz z nauczycielami pojedzie w marcu na targi nowych technologii CeBIT Hannover 2012.

Projekt podsumowany zostanie podczas happeningu zorganizowanego na scenie plenerowej w centrum Opola, gdzie wszystkie szkoy bd miay moliwo promowania swojej placwki.