Uczestnicy projektu PDF Drukuj Email

1. Zesp Szk im. Jana Pawa II w Zdzieszowicach.
2. Zesp Szk Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.
3. Zesp Szk w Otmuchowie.
4. Zesp Szk Rolniczych w Prudniku.
5. Zesp Szk Zawodowych im. Jzefa Lompy w Olenie.
6. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr2 w Kluczborku.
7. Zesp Szk Ekonomicznych w Nysie.
8. Technikum Samochodowe w Strzelcach Opolskich.
9. Zesp Szk w Guchoazach.
10. Zesp Szk Ekonomicznych w Brzegu.
11. Zesp Szk Nr3 im. Mikoaja Reja w Kdzierzynie Kolu.
12. Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Kdzierzynie Kolu.
13. Zesp Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia Praktycznego w Grodkowie.
14. Zesp Szk w Ozimku.
15. Zesp Szk Mechanicznych w Gubczycach.
16. Zesp Szk Mechanicznych w Nysie.
17. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr1 w Praszce.
18. Zesp Szk eglugi rdldowej im. Bohaterw Westerplatte w Kdzierzynie-Kolu.
19. Zesp Szk Zawodowych im. Piastw Opolskich w Krapkowicach.
20. Zesp Szk w Komornie.
21. Zesp Szk Zawodowych nr1 w Kdzierzynie-Kolu.
22. Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego im. Wadysawa Szafera w Gubczycach.
23. Zesp Szk w Tuowicach.
24. Zesp Mechanicznych im. onierzy Wrzenia 1939r. w Namysowie.
25. Zesp Szk Rolniczych CKU Nysa.